slot Luau Loot

Luau Loot – WMS

ตามชื่อที่กระจ่าง Luau Loot ของ WMS Gaming ตั้งอยู่ในแปซิฟิกใต้ ในตอนที่ท้องฟ้าสีคราม ต้นปาล์ม สาวกระโปรงต้นหญ้าเต้น แล้วก็ริมหาดที่งามสามารถวางเกมนี้ไว้ที่แห่งใดก็ได้ ชื่อ ‘luau’ บ่งบอกถึงสถานที่ในฮาวายอย่างแจ่มแจ้ง


สล็อตห้ารีลเรียบง่ายพร้อมช่องชำระเงิน 25 ช่อง รีลเรียบง่ายถูกตั้งค่าเป็นฉากหลังของริมหาดเขตร้อน ต้นปาล์มเอนจากทั้งสองข้างแล้วก็มองเห็นท้องฟ้าสีฟ้าแจ่มใสที่ขอบ สรวงสวรรค์เขตร้อนที่แท้จริง สัญลักษณ์ยังตามมาด้วยแล้วก็มีสับปะรด, ฝรั่ง, กาบหอย, มะพร้าวเปิด, tiki, นกแก้ว, นักเล่นกระดานเล่นโต้คลื่นแล้วก็พวงดอกไม้ นอกนั้นยังมีไอคอนพิเศษบางอย่าง เป็นต้นว่า โลโก้ Luau Loot สำหรับคนดอย แล้วก็พระอาทิตย์ตกเหนือฉากริมหาดเขตร้อนที่เกลื่อนกลาดกระจุยกระจาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.